Téllez-Valdéz, Oswaldo. 1981. “Note on the Distribution of Carpodiptera Ameliae (Tiliaceae) in Mexico”. Botanical Sciences, no. 41 (November), 166. https://doi.org/10.17129/botsci.1254.